Andrzej Narkiewicz

Andrzej Narkiewicz

Dyrektor praktyki Wealth (doradztwo emerytalne) w Polsce

Świadczenia pracownicze

 

Andrzej Narkiewicz jest członkiem zarządu Mercer Polska i odpowiada za dział doradztwa Wealth (emerytalnego). W Mercer od 2005 roku. Posiada doświadczenie w transakcjach fuzji i przejęć, negocjacjach ze związkami zawodowymi, procesach przejęć pracowników. Prowadzi także projekty z zakresu projektowania i wdrażania systemów Total Rewards. Obecnie kieruje praktyką Wealth (doradztwa emerytalnego), a także jednym z regionalnych zespołów Mercer w ramach praktyki Career, gdzie odpowiada za projekty z zakresu analiz rynków pracy oraz wsparcia przy wyborze optymalnej lokalizacji dla prowadzenia działalności. Przed Mercer pracował blisko pięć lat w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).