Krzysztof Nowak

Krzysztof Nowak

Prezes Zarządu i Konsultant w Mercer Polska

Emerytury i inwestycje

 

Krzysztof Nowak jest Prezesem Zarządu i Konsultantem w Mercer Polska. Krzysztof jest związany z firmą Mercer od 1999 roku. Wcześniej pracował w kilku polskich i międzynarodowych instytucjach finansowych. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w sprawach inwestycji i świadczeń pracowniczych. Jest ekspertem w zakresie ryzyka, świadczeń zdrowotnych i emerytalnych. Wśród prowadzonych lub koordynowanych przez niego projektów znalazły się: doradztwo w zakresie tworzenia zakładowych planów emerytalno-oszczędnościowych dla kilku polskich i międzynarodowych spółek oraz doradztwo i zarządzanie projektami przy tworzeniu trzech pracowniczych funduszy emerytalnych.

 

Krzysztof Nowak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu - magister finansów. Uzyskał dyplom maklera papierów wartościowych (licencja zawodowa) w 1992 r. oraz brokera ubezpieczeniowego (licencja zawodowa) w 1997 r.