Aanvullend pensioen: knelpunten en uitdagingen

Aanvullend pensioen: knelpunten en uitdagingen

De Belgische regering heeft onlangs een panel van 12 deskundigen aangesteld om de duurzaamheid van het Belgische pensioensysteem (1e en 2e pijler) aan te pakken. Welke knelpunten en uitdagingen zijn er momenteel, tien jaar na de laatste hervorming van de 2de pensioenpijler en waarschijnlijk aan de vooravond van een nieuwe hervorming?

 

We zien dat werkgevers steeds vaker overstappen van een DB-plan (vaste prestatie) naar een DC-plan (vaste bijdrage). Deze evolutie is het gevolg van een aantal factoren. Een eerste factor is het beheersen en verlagen van de kosten, het niveau van een gemiddeld DC-plan ligt op termijn tot 30% lager dan bij een gemiddelde DB-regeling. Andere factoren zijn, risicobeheersing, wijzigingen in de marktpraktijken op het vlak van employee benefits, de behoefte aan transparantie en eenvoudige communicatie, en de harmonisatie van verschillende afdelingen. Maar, eenmaal zo'n Belgisch DC-plan is ingevoerd, is het dan ook die perfecte oplossing waar werkgevers naar zochten?

 

Gezien de recente marktomstandigheden is het antwoord hierop niet eenduidig. Eén van de factoren die men in overweging moet nemen is het dynamisch beheer* van het gesloten DB-plan, wat specifiek Belgische materie is. Bovendien is een Belgische DC-regeling nooit een DC ‘pur sang’ omwille van het minimum rendement dat de werkgever volgens het Belgisch recht moet garanderen**. De recente dalingen van de rente op de financiële markten en de verlaging van de gegarandeerde interestvoeten door de Belgische verzekeraars geven aanleiding tot nieuwe vragen en potentiële problemen voor deze DC-plannen.

 

Daarenboven komt ook nog de impact op de boekhoudkundige rapportering onder internationale standaarden? Bestaat de kans dat deze DC-plannen in de toekomst te kampen zullen hebben met een onderfinanciering? Zal het wettelijke minimumrendement worden aangepast? Zullen de uitkeringen bij pensionering wel voldoende zijn om werknemers toe te laten met pensioen te gaan? Dit zijn cruciale uitdagingen die elke Belgische onderneming moet aanpakken ... en liever vroeger dan later.

 

Wij zijn er van overtuigd dat het noodzakelijk is dat werkgevers geïnformeerd blijven over deze pensioenmaterie zodat ze gepast en tijdig kunnen  reageren op eventuele wijzigingen.  Daarom organiseert Mercer op dinsdag 11 juni 2013 in Mechelen een seminarie: "Uw bedrijfspensioenplan onder de loep" waar al deze onderwerpen aan bod komen.  Eenzelfde seminarie wordt in het Frans georganiseerd op dinsdag 18 maart in Nijvel.

 

* Het dynamisch beheer is de voortdurende herberekening van de DB pensioenuitkering voor de verleden dienstijd met o.a. loonsverhoging tot aan de einddatum, pensionering of uitdiensttreding

** 3,25% op de werkgeversbijdragen, 3,75% op de werknemersbijdragen

 

Contact

Cécile Van Huffel

+32 2 674 8917

 Email