W dzisiejszej rzeczywistości społeczno-gospodarczej, mało jest tematów tak uniwersalnych i istotnych dla każdego jak wynagrodzenie. Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, ale w końcu pensja, to jeden z jakże niezwykle ważnych czynników decydujących o naszym standardzie życia, poczuciu bezpieczeństwa, ale także samospełnienia. W końcu studiujemy po to, żeby do czegoś dojść! Przyswoić wiedzę, poszerzyć horyzonty, zdobyć upragniony dyplom, ale życie po studiach nabiera rozpędu  i niezależność finansowa to jeden z celów każdego z nas.

 

W Polsce nie mamy do czynienia z jawnością wynagrodzeń w przedsiębiorstwach. To trend, który dopiero zaczyna się pojawiać. W związku z tym, wiele ogłoszeń rekrutacyjnych nie zawiera jasnych informacji o proponowanej na stanowisku pensji. Poruszenie tego tematu na rozmowie rekrutacyjnej jest bardzo ważne. Z jednej strony pozwala upewnić się pracodawcy, że będzie w stanie zaspokoić oczekiwania finansowe kandydata. Dla kandydata to możliwość określenia orientacyjnego poziomu płacy, przy którym jest skłonny zaakceptować warunki pracy. Przed rozmową rekrutacyjną warto się nad taką kwotą zastanowić, biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenie zawodowe, nabyte umiejętności i kwalifikacje. Pomocne mogą się okazać dostępne na stronach internetowych źródła, które podpowiedzą jakie wynagrodzenia można typowo zaobserwować na polskim rynku pracy (np. badania GUSu, inne raporty na bazie ankiet on-line).


Koszt dla pracodawcy to nie tylko wynagrodzenie pracownika.

Dochodzą jeszcze:

 

  • Software
  • Hardware
  • Property & admin
  • Wsparcie HR
  • Wsparcie IT
  • Wyposażenie biurka
  • Koszt najmu m² powierzchni biurowej – 19-24.5 EUR / m²/ m-sc

Koszty pracodawcy dla miesięcznego wynagrodzenia 5 000 PLN brutto


 

Wynagrodzenie to nie tylko pensja na rękę. Pracodawca ponosi dodatkowe koszty z tytułu dodatkowych składek w ramach zatrudnienia, tj. ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe, ubezpieczenie wypadkowe, fundusz pracy, FGŚP, czy składka PPK.


Pensja zasadnicza to nie całość wynagrodzenia pracownika, należy pamiętać, że są dodatkowe komponenty jak poniżej: