Mercer to firma, która jest numerem jeden na świecie w tematyce doradztwa w zakresie HR (Human Resources). Mercer posiada w Warszawie zespół konsultantów doradzający firmom w powyższym zakresie, specjalizuje się m.in. w kwestiach wynagrodzeń, pakietów benefitów, ubezpieczeń pracowniczych, a także posiada pokaźnych rozmiarów centrum operacyjne (Centre of Expertise) mieszczące się przy Al. Jerozolimskich. Raporty Mercer zawierają aktualne dane rynkowe dotyczące wynagrodzeń i świadczeń. Umożliwiają szczegółową analizę konkurencyjności płac poszczególnych stanowisk, ułatwiają identyfikację nieadekwatnie wynagradzanych pracowników lub grup zawodowych na tle wybranego rynku porównawczego.

 

 

Korzystając z narzędzi online nasi klienci mają możliwość tworzenia własnych analiz statystycznych dla stanowisk typowych i hybrydowych oraz interpretacji danych dla konkretnych sektorów i regionów. Dane w raportach dostarczają wiedzy  o najnowszych trendach na dynamicznym rynku pracy,  umożliwiają podjęcie decyzji w zakresie strategii wynagrodzeń, pomagają przyciągnąć i utrzymać talenty w organizacji.

 

Źródła danych o wynagrodzeniachPorównanie przeciętnego wynagrodzenia GUS vs Mercer PL TRS

 

Mercer prowadzi badania, w których udział biorą zwykle duże firmy, często korporacje o zasięgu międzynarodowym. Stąd wynagrodzenie wg Mercer jest sporo wyższe niż to raportowane przez GUS.Mercer TRS PL

8 025 PLN

Żródło: Mercer 2021 PL TRS, kwiecień 2021Główny Urząd Statystyczny

5 805 PLN

Żródło: GUS, kwiecień 2021
Jak interpretować wynagrodzenia?

 

Najbardziej adekwatną miarą do interpretacji wynagrodzeń jest mediana. Na poniższym przykładzie widać, że wnioski wyciągnięte ze średniej arytmetycznej były by niepoprawne.