Jeśli chodzi o to jak wynagrodzenia w Polsce mają się do np. krajów Europy Zachodniej, to te są wciąż stosunkowo niższe. Natomiast trzeba pamiętać, że to ile jesteśmy w stanie kupić nie zależy tylko od wynagrodzenia, które mamy zapisane w umowie z pracodawcą. Pensję, którą otrzymujemy na konto jest pensja netto, czyli ta po potrąceniu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Należy również wziąć pod uwagę koszty życia w danym kraju. Te czynniki powinny również być brane pod uwagę porównując poziom wynagrodzeń między krajami. Np. pracownik w Danii może się spodziewać zdecydowanie wyższej pensji brutto niż w Polsce, natomiast wysokie koszty życia w krajach skandynawskich i stosunkowo ‘ciężki’ system opodatkowania sprawia, że obywatel tego kraju wcale tak dużo za tą pensję nie kupi.

 

Porównanie wynagrodzeń z uwzględnieniem kosztów życia i podatków różnych krajach Europy

 

Pensje w Europie są zróżnicowane. Wynagrodzenia w Polsce wciąż znacznie odbiegają od tych w Europie Zachodniej. Raz jeszcze wynagrodzenia nie powinniśmy porównywać tylko jako pensje brutto, bierzmy też pod uwagę stopień opodatkowania i dodatkowe składki płacone przez pracodawcę.

 


Porównanie wynagrodzeń z uwzględnieniem kosztów życia i podatków różnych krajach Europy

 

Typowo pracownik w Polsce oszczędzi mniej niż jego odpowiednik w krajach Europy Zachodniej.

 


Urlop wypoczynkowy w wybranych krajach (ilość przysługujących dni)