Global Talent Trends | Mercer

Mercer Global Talent Trends

Our Thinking /

Global Talent Trends 2019
Global Talent Trends 2019
Calendar05 March 2019

Najnowsze badania Mercer pokazują, iż świat biznesu przechodzi kolejne zmiany, które coraz bardziej przybliżą go do wizji przyszłości

2019 Global Talent Trends (GTT) wskazuje 4 najważniejsze trendy kształtujące przyszłość rynku pracy.”

Zgodnie z badaniem GTT prawie 3/4 (73%) grupy kadry menedżerskiej przewiduje pojawienie się znaczących wyzwań w ciągu najbliższych 3 lat. W porównaniu do 2018 r. odsetek ten znacząco wzrósł z 26%. Dzieje się tak, ponieważ osoby decyzyjne skupiają się na dopasowaniu swoich organizacji i przygotowaniu pracowników do nadchodzących zmian - rozwijającej się technologii i cyfryzacji. Rozwiązanie tych problemów ma ogromne znaczenie, zważywszy, że tylko 1 na 3 menedżerów wysoko ocenia zdolność swojej firmy do łagodzenia ryzyka związanego z kapitałem ludzkim efektywną drogą.

"W ciągu ostatnich lat organizacje przestawiły się z trybu planowania zmian na realne działanie. Jednak ryzykują przeciążenie ludzi zbyt dużą zmianą, ignorując wartości, które ludzie doceniają, zatapiając ich w niekończącym się procesie ". -Ilya Bonic, prezes Mercer's Career Business, US.

W dzisiejszym świecie ciągłej niepewności pracownicy poszukują stabilnego środowiska pracy. Nasze badanie wykazało, że bezpieczeństwo pracy jest 1 z 3 głównych powodów wyboru nowego miejsca pracy oraz głównym powodem pozostania w firmie. Jednocześnie, co trzeci pracownik obawia się, że sztuczna inteligencja i automatyzacja zastąpią jego pracę.

Aby pomóc pracownikom w budowaniu poczucia bezpieczeństwa, należy wspierać relacje międzyludzkie. Prężnie działający pracownicy (ci, którzy dobrze prosperują w zakresie zdrowia, finansów i kariery) dwukrotnie częściej opisują swoją rolę jako "zorientowaną na relacje międzyludzkie", a środowisko pracy jako "nastawione na współpracę".

"Przyszłość pracy polega na łączeniu, tworzeniu środowiska pracy, które przemawia do pracowników poprzez budowanie spójnego poczucia tożsamości, nawiązywania kontaktów i wykorzystywania danych do personalizowania doświadczenia" -Kate Bravery, kierownik ds. Globalnych rozwiązań, Mercer.

Badanie Mercer identyfikuje 4 najważniejsze trendy, które wiodące firmy zrealizują w 2019 r .:

  • Dopasowanie środowiska pracy do wartości przyszłości;
  • Budowanie wpływowej marki;
  • Kształtowanie doświadczenia zawodowego;
  • Pracownicy w centrum zmian.

Dostosowanie środowiska pracy do wartości przyszłości. Sztuczna inteligencja i automatyzacja zmieniają konkurencyjność środowiska biznesu - 60% firm planuje zautomatyzować część pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednocześnie, Kadra Dyrektorska określa przeprojektowanie pracy jako obszar inwestycji talentów o największym potencjale zwrotu z inwestycji, a 65% pracowników prosi o jaśniej określone obowiązki.

Wyzwaniem dla HR jest zbudowanie zintegrowanej strategii dla ludzi (podejście czterokrotnie częściej stosowane przez firmy o wysokim potencjale wzrostu) i wykorzystanie odpowiedniej analizy talentów do podejmowania decyzji dotyczących przyszłej wielkości i kształtu organizacji.  Jednak tylko 1/3 firm ma dobre zrozumienie strategii organizacji.

"Kluczem jest dostosowanie miejsc pracy i ludzi do miejsca, w którym tworzona jest wartość, oraz umożliwienie wprowadzenia mechanizmu nagradzania przyszłych umiejętności i zachowań", zaznaczyła pani Bravery.

Budowanie wpływowej marki. Dla pracowników i osób poszukujących pracy liczy się sposób, w jaki firma prowadzi działalność i podtrzymuje wartości swojej marki. W społecznym, przejrzystym świecie linie zacierają się między marką konsumencką a jej propozycją wartości dla talentu (TVP). Firmy odnoszące sukcesy zapewniają, że ich marka rezonuje ze wszystkimi segmentami siły roboczej - 68% organizacji o wysokim wzroście dostosowuje swoją strategie do różnych grup (takich jak pracownicy sezonowi), w porównaniu do 47% firm o niewielkim wzroście.

Filozofia Total Rewards to jedna z dziedzin, w których wartości marki mogą być odzwierciedlone: firma, która zapewnia równość w podejmowaniu decyzji dotyczących wynagrodzeń i promocji (78% vs 18%) ma pracowników którzy pracują znacznie bardziej efektywnie.

Kształtowanie doświadczenia zawodowego. Skuteczne i odpowiednie doświadczenie zawodowe jest niezbędne do utrzymania najlepszych talentów. Według badań Mercer, prężnie rozwijający się pracownicy trzykrotnie częściej pracują dla organizacji, która umożliwia szybkie podejmowanie decyzji (81% vs. 26%) i zapewnia narzędzia i zasoby umożliwiające im efektywne wykonywanie pracy (82% vs 30 %). Spersonalizowane i uproszczone plany rozwoju zawodowego są ważne dla pracowników - ponad połowa (56%) pracowników chce, aby program szkoleń pomógł im rozwinąć umiejętności i przygotować się do przyszłej pracy.

Technologia odgrywa kluczową rolę - firmy o wysokim potencjale wzrostu są 2 razy bardziej skłonne do zapewnienia w pełni cyfrowego doświadczenia niż firmy o umiarkowanym wzroście.

Pracownicy w centrum zmian. Aby upewnić się, że talent znajduje się w centrum zmian, HR powinien mieć głos w transformacji biznesowej. Tegoroczne badanie wykazało 61% liderów HR zaangażowanych w planowanie wdrażania dużych projektów zmian, a 54% zaangażowało się w realizację tych planów. Ale tylko 2 na 5 liderów HR uczestniczyło bezpośrednio zaangażowanych w tworzenie pomysłów inicjatyw transformacyjnych.

HR postrzega morale pracowników jako istotną przeszkodę w wprowadzaniu zmian: "Rotacja" i "spadek zaufania" to dwa najważniejsze wyzwania w nadchodzącym roku.

"Te odkrycia wskazują na potrzebę transformacji, która skupia się na projektowaniu skoncentrowanym na ludziach i lepszych wskaźnikach talentu, aby zrozumieć, w jaki sposób ludzie doświadczają zmian i dostosowują się do nich" - powiedział pan Bonic.

Globalne badanie Talent Trends 2019 r. dzieli się opiniami od ponad 7 300 menedżerów wyższego szczebla, liderów HR i pracowników z 9 kluczowych branż i 16 lokalizacji geograficznych na całym świecie.

  Pobierz raport
Podaj swoje dane kontaktowe aby otrzymać dostęp do naszego raportu
*Required Fields