Created with Sketch.
Strategie i podejście do wellbeing będą ewoluowały w przyszłości. Dziś koncentrujemy się głównie na kwestiach związanych z COVID, lecz za kilka miesięcy inne staną się ważniejsze.
Created with Sketch.
Krzysztof Nowak
Krzysztof Nowak
Consultant & CEO Mercer Polska

Dobrostan” (ang. wellbeing”) stał się bardzo ważnym terminem dla społeczności HR. W zarządzaniu zasobami ludzkimi zawsze poszukuje się czegoś świeżego, atrakcyjniejszego i lepiej wyrażającego tematykę i cele procesów HR.

Termin ten obejmuje niemal wszystkie aspekty tej relacji, począwszy od tradycyjnych elementów, takich jak wynagrodzenia czy świadczenia, po opiekę medyczną (tą „fizyczną” i psychiczną), a także wpływ i dbałość o komfort finansowy pracownika. W wellbeing silniej akcentuje się wątki społeczne i relacyjne, np.:

 

  • aktywności w obszarze CSR (społecznej odpowiedzialność biznesu),
  • działania z zakresu Diversity & Inclusion,
  • równość wynagrodzeń.
  • wizja i kultura pracodawcy.

 

Należy dodać, że jednym z najważniejszych elementów skutecznego procesu promującego dobrostan jest empatia w definiowaniu reguł i projektowaniu systemu. Coraz więcej firm stara się lepiej zrozumieć swoich pracowników: pytają ich o opinie oraz regularnie informują o swych wartościach i EVP („employer value proposition”). Tendencja ta jest wyraźna, choć bywa, że dla wielu wciąż pozostaje w sferze „teorii” – z badań firmy Mercer (np. badanie Benefits & Remote Working Trends z 2020 r.) wynika, że tylko 60% polskich firm pyta pracowników o ich opinie i oczekiwania w stosunku do świadczeń pracowniczych. Przedstawione powyżej elementy dobrostanu mają bezpośredni wpływ na wyniki biznesowe, produktywność i indywidualne zaangażowanie. Dlatego też pojęcie dobrostanu powinno być traktowane nie jako strategia wynagrodzeń, lecz jako kompletna i spójna strategia zarządzania zasobami ludzkimi.

Przeczytaj artykuł "Dobrostan pracowników w nowej normalności

W celu przeczytania artykułu, proszę wprowadź swoje dane.

*Required Fields