Szanowni Państwo,

 

Przedstawiamy kolejną edycję Mercer Pension Insights (1/2022). Dwa super aktualne tematy. Pierwszy to Polski Ład (PŁ). W artykule znajdziecie Państwo podsumowanie naszego badania poświęconego skutkom PŁ i planom pracodawców związanym ze skutkami zmian podatkowych (i zmianami w sposobie naliczania składek zdrowotnych). Powszechna dzisiaj krytyka PŁ dotyczy głównie strony formalnej, obowiązków administracyjnych po stronie pracodawców i pracowników, trybu uchwalania przepisów oraz sposobu w jaki rząd wprowadza owe zmiany do ustawy. Nasze badanie poświęciliśmy natomiast nieco bardziej strategicznym zagadnieniom. Drugi temat to podsumowanie wyników inwestycyjnych pracowniczych planów kapitałowych (PPK) za pełne ostatnie dwa lata. Fundusze PPK okazały się być bardzo dobrą lokatą kapitału, a to wszystko pomimo bardzo agresywnej przeceny na rynku akcji na początku 2020 roku oraz największemu spadkowi cen obligacji w historii, który miał miejsce w 2021 roku. Nowością, w porównaniu do poprzednich analiz wyników inwestycyjnych funduszy PPK przedstawianych przez nas cyklicznie w Pension Insights, są symulacje wartości zgromadzonych oszczędności PPK dla osób o różnej wysokości zarobków i w różnym wieku.

Jak zawsze w Pension Insights znajdziecie Państwo również streszczenie najciekawszych informacji o rynku emerytalnym i finansowym, inflacji, nowych limitach wpłat na IKE, IKZE, PPE, itp.

 

Życzymy Państwu przyjemnej lektury!


Kontakt z naszym konsultantem

Aby dowiedzieć się więcej o Pension Insights wypełnij poniższy formularz, a jeden z naszych kosnultantów skontaktuje się z Tobą.

*Required Fields