Ludzie tworzą wynik biznesowy - ale co motywuje ludzi? Płace są kluczowym czynnikiem, ale jest też wiele wartości niematerialnych.  


Mercer ma ponad 70-letnie doświadczenie w badaniu co motywuje pracowników, a następnie w przekładaniu tej wiedzy na strategie wynagradzania. Współpracujemy z klientami w celu opracowania programów, które pomagają im przyciągać, zatrzymywać, angażować i motywować pracowników dzięki wykorzystaniu innowacyjnych programów wynagrodzeniowych. 


Mercer ma doświadczenie, dane i wiedzę analityczną do projektowania płac zasadniczych, systemów premiowych, zarządzania spójnością i sprawiedliwością wynagrodzeń i, co najważniejsze, wpływania na zadowolenie i efektywność pracowników. Nasze główne obszary doradcze to:

 • Systemy wynagrodzeń zasadniczych
 • Wartościowanie stanowisk Mercer International Position Evaluation (IPE)
 • Analizy i benchmarking wynagrodzeń
 • Analiza pracy i opisy stanowisk
 • Ścieżki karier (Job Architecture and Career Framework)
 • Systemy premiowe i prowizyjne
 • Komunikacja pakietów wynagrodzeń

Systemy wynagrodzeń zasadniczych

 • Projektowanie elastycznych i adekwatnych do potrzeb biznesowych organizacji systemów płac, pozwalających zatrudnić i utrzymać odpowiednich pracowników (widełki płacowe)
 • Ustalanie pożądanej pozycji rynkowej wynagrodzeń zasadniczych oferowanych w organizacji, aby utrzymać odpowiedni balans pomiędzy konkurencyjnością płac a tworzonymi kosztami
 • Ułatwianie podejmowania decyzji dotyczących zmian wynagrodzeń, poziomów płacy wejściowej i progresji wynagrodzeń w zgodzie z pełnioną przez pracownika rolą i zakładanym poziomem kosztów

Wartościowanie stanowisk (International Position Evaluation IPE)

 • Analityczno-punktowa metoda Mercer International Position Evaluation (IPE) to przejrzyste, przyjazne dla użytkownika narzędzie, które zapewnia kluczowy wkład w analizę pracy i tworzenie struktury organizacyjnej; może także stanowić podstawę zintegrowanego systemu HR
 • Od 1989 r. Mercer stale rozwija i aktualizuje system IPE, który pozwala na ustalanie istotności stanowisk w różnych funkcjach, działach i lokalizacjach
 • System IPE można powiązać z danymi rynkowymi dotyczącymi wynagrodzeń i umożliwić  zarządzanie wewnętrznie sprawiedliwymi i zewnętrznie konkurencyjnymi pakietami wynagrodzeń

Analizy i benchmarking wynagrodzeń

 • Mercer dysponuje bazami danych wynagrodzeń i benefitów z wielu krajów na świecie, a także umiejętnościami i doświadczeniem analityków w ich interpretacji
 • Przeprowadzamy dla naszych klientów analizy dotyczące ich obecnych rozwiązań wynagrodzeniowych, a także dostarczamy pożądanej informacji rynkowej
 • Specjalizujemy się w:
  • Audycie systemów wynagrodzeń
  • Wewnętrznej i zewnętrznej analizie wynagrodzeń
  • Rynkowej wycenie pakietów wynagrodzeń dla konkretnego stanowiska (job pricing)
  • Analizie kosztów zmian wynagrodzeń (budżet i matryca podwyżek), symulacji zmian struktury (restrukturyzacje, M&A) 

Analiza pracy i opisy stanowisk

 • Analiza pracy jest podstawowym, ale kluczowym elementem składowym wszystkich struktur organizacyjnych i programów pracowniczych. Tworzy definicje i hierarchię ról oraz pozwala zrozumieć wartość stanowisk, niezależnie od czynników zewnętrznych
 • Dobrze zaprojektowane stanowiska definiują obowiązki pracowników oraz jasno wyrażają wynik, który mają dostarczyć, aby organizacja mogła funkcjonować i odnosić sukces biznesowy
 • Natomiast źle zdefiniowane stanowiska i struktury organizacyjne stwarzają ryzyko - niedopasowane wynagrodzenie, źle zdefiniowane ścieżki kariery i nieefektywne programy motywacyjne - potencjalnie skutkujące niepotrzebnie wysoką rotacją, niższym zaangażowaniem pracowników i nieprzewidzianymi kosztami

Ścieżki karier (Job Architecture and Career Framework)

 • Przejrzystość: Zapewnienie pracownikom informacji o możliwym rozwoju ich kariery oraz umożliwienie organizacji wglądu w potencjał pracowników
 • Kontrola: Zapewnienie pracownikom wpływu na kierunek ich kariery i umożliwienie organizacji wykorzystania najlepszych talentów do najważniejszych ról
 • Szybkość: Zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju w swoim tempie i umożliwienie organizacji wykorzystania pełnego potencjału gotowych talentów

Systemy premiowe i prowizyjne

 • Celami planów motywacyjnych mogą być między innymi zwiększenie atrakcyjności pracodawcy, wzmocnienie zaangażowania pracowników oraz uzyskanie pożądanych zachowań w miejscu pracy
 • Stworzenie skutecznych planów ocenia się poprzez ich efektywność, łatwość zarządzania i przejrzystość. Mercer pomaga organizacjom skutecznie przeanalizować, stworzyć lub ulepszyć ich plany motywacyjne
 • Jesteśmy ekspertami w analizie i projektowaniu rozwiązań premiowych i prowizyjnych z wykorzystaniem informacji rynkowych z naszych baz danych, a także na podstawie pracy projektowej z kadrą zarządzającą
 • Pomagamy organizacjom przetłumaczyć ich cele firmowe na zrozumiałe dla pracowników cele indywidualne, za które będą konkurencyjnie wynagradzani

Komunikacja pakietów wynagrodzeń

 • Mercer pomaga organizacjom w pełni wykorzystać potencjał zasobów przeznaczanych na nagradzanie pracowników poprzez budowanie strategii komunikacji, która inspiruje każdego z nich
 • Mercer wspiera swoich klientów w komunikowaniu rozwiązań wynagrodzeniowych zarówno do pracowników i kadry menedżerskiej, ale także do przedstawicieli strony społecznej. Usystematyzowana, przejrzysta informacja zwierająca rzetelną wiedzę o rozwiązaniach wynagrodzeniowych, pozwala na lepsze zrozumienie i akceptację projektowanych dla firm systemów
 • Pomagamy liderom HR opracować programy wynagrodzeń pracowników, które wykraczają poza optymalizację elementów wynagradzania, takich jak wynagrodzenia i świadczenia, i odpowiadają potrzebom pracowników w zakresie rozwoju kariery, ogólnego samopoczucia i celu pracy
 • Pomagamy stworzyć przewagę konkurencyjną w przyciąganiu pożądanych talentów dzięki dobrze zakomunikowanej ofercie dla pracowników
 • Tworzymy cyfrową platformę zaangażowania, która stanie się codziennym narzędziem pracowników

Porozmawiaj z konsultantem Mercer Polska

Jesteśmy tutaj, aby pomóc. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza poniżej, by dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach i produktach. 

*Required Fields