Pomagamy organizacjom w tworzeniu systemów wynagrodzeń, które skupiają się na strategicznych potrzebach osiągania długoterminowych wyników oraz utrzymania kluczowych talentów. Nasi doradcy analizują potencjalny wpływ na wyniki, wydajność i zarządzanie ryzykiem, biorąc po uwagę interesy właścicieli i organizacji, a jednocześnie motywację pracowników.

 

Nasze usługi doradcze w zakresie długoterminowych planów motywacyjnych oraz wynagrodzeń najwyższej kadry są oparte na:

 

  • Współpracy: nasi konsultanci wykorzystują swoją wiedzę i doświadczenie, aby wspólnie z przedstawicielami firm doradzać w wyborze najwłaściwszych rozwiązań
    Właściwej perspektywie: bierzemy pod uwagę interesy akcjonariuszy, członków zarządu, firmy i pracownika, ale także rzeczywistość rynkową i konkurencję
  • Danych rynkowych: wykorzystujemy dane rynkowe z globalnych i lokalnych baz Mercer. Opracowujemy także raporty wynagrodzeniowe dedykowane dla najwyższej kadry menedżerskiej
  • Obiektywności: Posługujemy się globalnymi standardami biznesowymi w celu zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów związanymi z doradzaniem zarządom i radom nadzorczym w kwestiach związanych z nagrodami dla kadry zarządczej

Porozmawiaj z konsultantem Mercer Polska

Jesteśmy tutaj, aby pomóc. Skontaktuj się z nami za pomocą formularza poniżej, by dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach i produktach. 

*Required Fields