Mercer, jako broker ubezpieczeniowy zawsze reprezentuje interesy Klienta - poszukującego ochrony ubezpieczeniowej - a nie zakładu ubezpieczeń.

 

Doradztwo dotyczące ubezpieczeń oraz programów opieki medycznej dla pracowników firm.

 

Inne usługi.