Krótki opis 

Webinar poświęcony komunikacji do pracowników, w związku z prowadzonym przez pracodawcę planem emerytalnym.

Punktem wyjścia do naszych rozważań są głośne ostatnio zmiany w akcjonariacie liderów rynku inwestycyjnego w Polsce, w tym przede wszystkim przejęcie przez Goldman Sachs firmy NN IP, która jest większościowym udziałowcem drugiego największego detalicznego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w naszym kraju.

Na przykładzie zmian własnościowych oraz dalszej potencjalnej konsolidacji rynku zarządzających PPK zastanowiliśmy się, jakie wynikają z tego obowiązki informacyjne dla pracodawców prowadzących plany emerytalne.

Omówione zostały zarówno regulacje ustawowe jak i praktyczne uzasadnienie dla efektywnie prowadzonej komunikacji, a szerzej także edukacji finansowej. Podejmowanie tego typu działań nie tylko redukuje potencjalne ryzyko w zarządzaniu planem emerytalnym, ale przede wszystkim buduje wartość tego benefitu i wpływa na wizerunek pracodawcy.

Działania takie zazwyczaj są realizowane jako element oferty financial wellbeing, którą proponuje swoim pracownikom coraz więcej firm.

 

 

 

Agenda 

  • Wprowadzenie: Rynek PPE i PPK dzisiaj - aktywa i zarządzający
  • Obowiązki informacyjne w zakresie informowania pracowników o zmianach w ich PPK/PPE
  • Zmiany własnościowe na rynku TFI i przypadek przejęcia NN IP przez Goldman Sachs
  • Komunikacja z perspektywy pracodawców?

Podsumowanie webinarium

Pobierz prezentację z webinarium

Wprowadź swoje dane, aby pobrać prezentację z webinarium:

*Required Fields