Calendar Icon 

Informacje praktyczne

Dzień: 13 kwietnia 2022

Godz.: 11:00 - 12:00

Format: Online


 

Wojna  w Ukrainie z perspektywy działań firm podejmowanych w stosunku do Ukraińskich pracowników, a także uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w ostatnich tygodniach (także w świetle „spec ustawy”) - prezentacja praktyk rynkowych z wykorzystaniem globalnego badania Mercer dot. postaw pracodawców w związku z konfliktem.

 

 

Szanowni Państwo,

 

Konflikt w Ukrainie dotyka właściwie każdego. Wiele polskich organizacji jest zaangażowanych w pomoc swoim pracownikom pochodzącym z Ukrainy (i ich rodzinom), czy szerzej we wsparcie różnego typu inicjatyw skierowanych na pomoc uchodźcom. W marcu br. Mercer sfinalizował globalne badanie, pytając się pracodawców na całym świecie jak wyglądają ich działania związane z konfliktem w Ukrainie. W badaniu wzięło udział 300 firm, w tym 132 z Europy (bez UK) oraz 17 z Polski. Uczestnikami były także firmy, które prowadzą działalność w Ukrainie – tak więc pytania dotyczyły także tego w jaki sposób i czy działalność tam kontynuują oraz czy i jak wspierają swoich pracowników przebywających na terenach objętych działaniami wojennymi.

 

W trakcie naszego webinarium:

  • Pokażemy (na bazie ww. badania) jakie postawy w stosunku do swoich pracowników w Ukrainie(oraz prowadzonych tam aktywności) przyjmują firmy z całego świata – Mercer Polska
  • Podzielimy się praktykami z polskiego rynku – jak w porównaniu do ww. „globalnych” praktyk wyglądają działania podejmowane przez polskich pracodawców – Mercer Polska
  • Opowiemy o statusie prawnym uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w Polsce  - PCS | Littler

 

Serdecznie zapraszamy. Temat jest niezwykle aktualny i budzący wiele emocji. Jednocześnie z perspektywy pracowników bywa swoistym testem dla pracodawców, wymagając w ten sposób od nas wszystkich odpowiedzialnych, przemyślanych i niezwykle empatycznych działań.

 

 

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Proszę wypełnij poniższe dane, aby zarejestrować się na webinar:

Webinar: Wojna w Ukrainie z perspektywy działań firm podejmowanych w stosunku do Ukraińskich pracowników, a także uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w ostatnich tygodniach (także w świetle „spec ustawy”) - prezentacja praktyk rynkowych z wykorzystaniem globalnego badania Mercer dot. postaw pracodawców w związku z konfliktem.

*Required Fields

13 kwietnia 2022

Godz. 11:00 - 12:00

Webinar: Wojna w Ukrainie z perspektywy działań firm podejmowanych w stosunku do Ukraińskich pracowników, a także uchodźców z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w ostatnich tygodniach (także w świetle „spec ustawy”) - prezentacja praktyk rynkowych z wykorzystaniem globalnego badania Mercer dot. postaw pracodawców w związku z konfliktem.

Kontakt